Vi erbjuder den offentliga sektorn mångsidiga och innovativa tjänster inom social- och hälsovården. Till kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt erbjuder vi till exempel tjänster inom bas- och specialsjukvården, ansvarsläkartjänster, tjänster inom distansmottagning, socialtjänster, omvårdnadstjänster och rekryteringstjänster.

Vi på Pihlajalinna är övertygade om att man genom ett gott samarbete mellan privata tjänsteproducenter och den offentliga sektorn kan säkerställa mångsidiga och effektfulla sote-närtjänster för alla finländare.

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

Försäljningsdirektör Stefan Wentjärvi, tfn 040 844 2066 eller stefan.wentjarvi@pihlajalinna.fi Försäljningsdirektör, offentliga tjänster, Jani Nurisalo, tfn 044 733 8552 eller jani.nurisalo@pihlajalinna.fi